NEMresin

Co to są żywice epoksydowe?

Wykorzystywane w NEM żywice epoksydowe są polimerami termoutwardzalnymi, które dzięki swoim doskonałym właściwościom chemicznym, mechanicznym, termicznym i adhezyjnym mogą być aplikowane w wielu gałęziach przemysłu. Żywica epoksydowa to polimer zawierający grupę epoksydową, w której atom tlenu jest związany z dwoma sąsiadującymi (końcowymi) atomami węgla.

Żywice epoksydowe utwardzają się na skutek dostarczenia energii zewnętrznej do układu, na przykład ciepła lub promieniowania. Proces utwardzania jest nieodwracalny, ponieważ sieć polimeru jest usieciowana kowalencyjnymi wiązaniami chemicznymi. Sieciowanie żywicy epoksydowej może być wynikiem reakcji addycji lub homopolimeryzacji.

Co to jest NEMresin?

NEMresin to sproszkowana jednoskładnikowa żywica epoksydowa typu snap cure, którą można przechowywać w temperaturze pokojowej. Uplastycznienie następuje w temperaturze powyżej 65 °C, a następnie żywica szybko sieciuje w trakcie jednego cyklu produkcyjnego. Produkty na bazie żywicy NEMresin charakteryzują się szerokim zakresem właściwości mechanicznych, termicznych i fizycznych, dostosowanych do wymagań klienta.

Dlaczego NEMresin?

Proste i krótkie wykonanie

NEMresin to proszek przechodzący w stan ciekły w temperaturze 65 - 80 °C i utwardzający się w temperaturze 90 - 120 °C. Rozwiązanie to jest konkurencyje ekonomicznie, ponieważ nie wymaga chłodzenia po procesie, ani utwardzania w wysokiej temperaturze.

Nagradzany produkt

W 2014 r. New Era Materials otrzymała pierwszą nagrodę AVK w kategorii innowacji procesowych na targach Composite Europe w Dusseldorfie, a w listopadzie 2014 r. w Krakowie na targach Kompozyt Expo, żywica NEMresin została również wybrana jako najbardziej innowacyjny materiał kompozytowy.

Łatwa obsługa ręczna

System epoksydowy NEMresin przeznaczony do formowania pod ciśnieniem. Zaleca się prasowanie na gorąco.

Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Żywicę NEMresin można przechowywać w temperaturze maks. 20 °C w zamkniętym opakowaniu do 6 miesięcy.

Glass Transition Temperature

Range of epoxy resins with different Glass Transition Temperature (Tg) allows to adjust the best solution for the successful final product.

Lekki o dużej wytrzymałości

Zastosowanie żywicy NEMresin zapewnia wymaganą wysoką wytrzymałość, sprężystość, odporność na uderzenia i wstrząsy.

Zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Powiązane produkty