Kontakt

Dane osobowe

Który produkt lub usługa Cię interesuje?

Wiadomość

New Era Materials sp. z o.o.
ul. Komandosów 1/7, 32-085 Modlniczka
Polska (Poland)
REGON: 321307000
NIP: 8522600335
KRS: 0000440957

Head Office
tel: +48122010210
email: info@neweramaterials.com

Trade Department
email: trade@neweramaterials.com

R&D Department
email: lab@neweramaterials.com

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32c. 170 ustawy - Prawo atomowe (Dz. U z 2023, poz. 1173) New Era Materials Sp. z o.o. informuje o braku wpływu prowadzonej przez jednostkę organizacyjną działalności, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie i środowisko ludzi oraz dodatkowo informuje, że w roku 2023 nie odnotowano uwolnień izotopów substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.