Laboratorium

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” -

Maria Skłodowska-Curie

New Era Materials posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium badawcze. Korzystamy z wysokiej klasy instrumentów laboratoryjnych do wykonywania szerokiego zakresu analiz zgodnie z międzynarodowymi standardami. Nasi eksperci mogą pomóc Ci lepiej poznać Twój produkt, oceniając jego właściwości fizykochemiczne i mechaniczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej wiedzy laboratoryjnej i eksperckiej, przewiń w dół i zapoznaj się z naszą ofertą.

Wyposażenie laboratorium

NASZE MOŻLIWOŚCI

Laboratorium ma możliwości wykonywania
analizy termicznej dzięki następującym urządzeniom:

WYPOSAŻENIE

TGA

Analizator termograwimetryczny FTIR TG 209 F1 Libra, Netzsch

DSC

Różnicowy kalorymetr skaningowy
DSC 204 F1 Phoenix, Netzsch

DMA

Aparat do analizy mechaniczno-dynamicznej
DMA 242 E/1/G Artemis, Netzsch

HDT/Vicat

Aparat HDT i Vicat
CEAST HV6M, Instron

ZASTOSOWANIE

 • + Stabilność termiczna materiałów pod obciążeniem
 • + Termiczna degradacja materiałów
 • + Zeszklenie i temperatura topnienia polimerów
 • + Właściwości mechaniczne i lepkosprężyste materiałów
 • + Temperatura odkształcenia cieplnego
 • + Temperatura mięknienia Vicat’a
Poproś o analizę

NASZE MOŻLIWOŚCI

Laboratorium ma możliwości wykonywania
analizy reologicznej dzięki następującym urządzeniom:

WYPOSAŻENIE

REOLOGIA 1

Reometr MultiDrive
MCR 502 TwinDrive, Anton-Paar

REOLOGIA 2

Reometr rotacyjnego-oscylacyjny
Discovery HR-1, TA Instruments

LEPKOŚĆ

Wiskozymetr cyfrowy CAP 2000+, Brookfield

ZASTOSOWANIE

 • + Zaawansowane badania lepkości
 • + Badanie modułu zachowawczego i stratności, G ’i G”
 • + Zeszklenie i temperatura topnienia polimerów
Poproś o analizę

NASZE MOŻLIWOŚCI

Laboratorium ma możliwości wykonywania
analizy mechanicznej dzięki następującym urządzeniom:

WYPOSAŻENIE

Wytrzymałość na rozciąganie, zginanie

Quasi-statyczna maszyna wytrzymałościowa
Instron 5985, 250 kN

Odporność na zmęczenie

Maszyna wytrzymałościowa do badań zmęczeniowych
Instron 8802, 100 kN

Udarność

Młot wahadłowy typu Charpy
Instron CEAST 9050

Przyczepność

Precyzyjna maszyna wytrzymałościowa
Shimadzu AGS-X

ZASTOSOWANIE

 • + Właściwości przy rozciąganiu, zginaniu i ścinaniu
 • + Odporność na pękanie międzywarstwowe, moduł GIC
 • + Właściwości adhezyjne
 • + Badania zmęczeniowe
Poproś o analizę

NASZE MOŻLIWOŚCI

Laboratorium ma możliwości wykonywania
analizy palności dzięki następującym urządzeniom:

WYPOSAŻENIE

LOI

Stanowisko do oznaczania wskaźnika tlenowego
OI, FTT

Gęstość optyczna dymu

Komora gęstości dymu z FITR
SDC NBC, FTT

UL-94

Komora płomieniowa UL-94
UL-94, FTT

ZASTOSOWANIE

 • + Względna palność tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
 • + Specyficzna gęstość optyczna dymu wytwarzanego przez materiały
 • + Badanie zagrożenia ogniowego za pomocą poziomych i pionowych testów palnika
 • + Oznaczenie palności wg indeksu tlenowego
 • + Pomiar toksyczności w oparciu o analizator FTIR
Poproś o analizę

WYPOSAŻENIE

Symulacja warunków atmosferycznych

Komora klimatyczna WKL 100/70, Weiss

Symulacja promieniowania

Ksenonowa komora starzeniowa Q-Sun Xe-3HS, Q-Lab

ZASTOSOWANIE

 • + Długotrwała wydajność materiałów
 • + Odporność na warunki otoczenia: temperaturę i wilgotność
 • + Odporność na światło słoneczne i deszcz
Poproś o analizę

WYPOSAŻENIE

FTIR

Spektrometr FTIR
Nicolet iS10, Thermo Fisher Scientific

Aparat do miareczkowania potencjometrycznego

Titrator AT1000, Hach

Aparat do oznaczania zawartości wody metodą wolumetryczną

Titrator Karla-Fischera KF1000, Hach

Analiza sitowa

Analizator sitowy, 100 µm - 500 µm
Analysette 3 PRO, Fritsch

ZASTOSOWANIE

 • + Identyfikacja chemiczna
 • + Oznaczanie liczby epoksydowej
 • + Oznaczanie zawartości wilgoci według Karla Fischera
 • + Analiza wielkości cząstek
Poproś o analizę

NASZE MOŻLIWOŚCI

Laboratorium ma możliwości wykonywania pomiarów zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi:

Standard

Description

ASTM D 440

Standardowa metoda pomiarów reologicznych polimerów z zastosowaniem dynamiczno-mechanicznych procedur

ASTM D1781 - 98(2012)

Standardowa metoda bębna dla badania odporności klejów

ASTM D3167 - 10(2017)

Standardowa metoda rolek dla badania odporności klejów

ISO 11357-1:2016

Tworzywa sztuczne -
Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -
Część 1: Zasady ogólne

ISO 11357-2:2014

Tworzywa sztuczne -
Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -
Część 2: Oznaczanie temperatury zeszklenia

ISO 11357-3:2013

Tworzywa sztuczne -
Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -
Część 3: Oznaczanie temperatury i entalpii

ISO 11358-1:2014

Tworzywa sztuczne -
Termograwimetria (TG) polimerów -
Część 1: Zasady ogólne

ISO 14125:2001

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -
Oznaczanie właściwości przy zginaniu

ISO 15024:2001

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -
Badanie delaminacji warstwowego kompozytu w trybie I, GIC, schematu pękania

ISO 16474-1:2014

Farby i lakiery
Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -
Część 1: Ogólne wytyczne

ISO 16474-2:2014

Farby i lakiery
Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -
Część 2: Lampy ksenonowo-łukowe

ISO 16474-3:2014

Farby i lakiery
Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -
Część 3: Fluorescencyjne lampy UV

ISO 178:2006

Tworzywa sztuczne –
Wyznaczanie właściwości przy zginaniu

ISO 179-1:2004

Tworzywa sztuczne –
Określenie udarności metodą Charpy'ego-
Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności

ISO 3001:1999

Tworzywa sztuczne –
Związki epoksydowe-
Określenie odpowiednika epoksydu

ISO 306:2015

Tworzywa sztuczne –
Materiały termoplastyczne -
Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicat’a (VST)

ISO 3219

Tworzywa sztuczne –
Polimer / żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje lub dyspersje -
Wyznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego z określoną szybkością ścinania

ISO 4589-2:2017

Określenie palności za pomocą indeksu tlenowego -
Część 2: Badanie w temperaturze otoczenia

ISO 489-1:2016

Tworzywa sztuczne
Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -
Część 1: Ogólne wytyczne

ISO 489-2:2016

Tworzywa sztuczne
Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -
Część 2: Lampy ksenonowo-łukowe

ISO 489-3:2016

Tworzywa sztuczne
Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -
Część 3: Fluorescencyjne lampy UV

ISO 527-1:2012

Tworzywa sztuczne
Określenie właściwości przy statycznym rozciąganiu -
Część 1: Zasady ogólne

ISO 527-2:2012

Tworzywa sztuczne
Określenie właściwości przy statycznym rozciąganiu -
Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do różnych technik formowania

ISO 527-3:1998

Tworzywa sztuczne
Określenie właściwości przy statycznym rozciąganiu -
Część 3: Warunki badań folii i arkuszy

ISO 527-4:2000

Tworzywa sztuczne
Określenie właściwości przy statycznym rozciąganiu -
Część 4: Warunki badań kompozytów tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych włóknami

ISO 527-5:2010

Tworzywa sztuczne
Określenie właściwości przy statycznym rozciąganiu -
Część 5: Warunki badań jednokierunkowych kompozytów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami

ISO 5659-2:2017

Tworzywa sztuczne
Wytwarzanie dymu -
Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej za pomocą testu jednokomorowego

ISO 60695-11-10:2014

Testowanie zagrożenia ogniowego
Część 11-10: Płomienie probiercze -
Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki

ISO 60695-11-20:2015

Testowanie zagrożenia ogniowego
Część 11-20: Testy płomienia -
metody badania płomienia o mocy 500 W

ISO 6721-1:2006

Tworzywa sztuczne
Wyznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -
Część 1: Zasady ogólne

ISO 6721-2:2008

Tworzywa sztuczne
Wyznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -
Część 2: Metoda wahadła skrętnego

ISO 75-1:2005

Tworzywa sztuczne
Wyznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -
Część 3: Laminaty termoutwardzalne o wysokiej wytrzymałości

ISO 75-1:2013

Tworzywa sztuczne
Wyznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -
Część 1: Ogólna metoda badania