Tenders

 • NEM/48/2017 – Układ Chłodzenia „Chiller”, części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka

   

  W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

   

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2017 do godziny 18:00.

   

  NEM_ZO_48_2017_Chiller_Zapytanie.pdf NEM_ZO_48_2017_Chiller_FORMULARZ.docx
Arrow UpArrow Up

to the top