Firma New Era Materials Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę:

A. Drukarki SLS 3D – systemu do selektywnego laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych – 1 sztuki,
B. Materiałów startowych,

w ramach Projektu Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności “Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „carsharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez BIBUS MENOS SP. Z O.O.