Firma New Era Materials Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę urządzenia: Hermetyczny system do podciśnieniowego opróżniania mieszalnika V, część Instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET – 1 sztuka, w ramach Projektu Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET., dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez AMRA TECHNOLOGY S.C. ARTUR ĆWINK, MICHAŁ BIAŁY).