Firma New Era Materials Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę urządzenia: Laboratoryjny mieszalnik przesypowy V z agitatorem – 1 sztuka, w ramach Projektu Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET., dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC, DARIUSZ REIKOWSKI, SPÓŁKA JAWNA.