Firma New Era Materials Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę urządzenia: Reaktor z płaszczem grzejnym (mieszalnik procesowy) – część instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka, w ramach Projektu Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET., dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez KATES POLSKA SP. Z O.O.