A. Drukarki SLS 3D – systemu do selektywnego laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych – 1 sztuki

B. Materiałów startowych

W ramach Projektu: Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności “Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „carsharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET; Działania 1.2: Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.