Archiwalne przetargi

NEM/01/2016 – Przetarg na Dostawę Wiskozymetru (Lepkościomierza)

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET, Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

By admin, ago