Przetargi

NEM/47/2017 – Prasa hydrauliczna, część instalacji demonstracyjnej Elementy Kompozytowe – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

By admin, ago
Archiwalne przetargi

NEM/48/2017 – Układ Chłodzenia „Chiller”, części instalacji demonstracyjnej A.S.SET POWDER – 1 sztuka

W ramach Projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

By admin, ago
Wyniki postepowań ofertowych

NEM/IM/01//2017 – Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma New Era Materials Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę: A. Drukarki SLS 3D – systemu do selektywnego laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych – 1 sztuki, B. Materiałów startowych, w ramach Projektu Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności “Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „carsharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez BIBUS MENOS SP. Z O.O.

By admin, ago
Archiwalne przetargi

NEM/IM/01/2017 – Dotyczy dostawy:

A. Drukarki SLS 3D – systemu do selektywnego laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych – 1 sztuki B. Materiałów startowych W ramach Projektu: Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności “Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „carsharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET; Działania 1.2: Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

By admin, ago
Wyniki postepowań ofertowych

NEM/45/2017 – Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma New Era Materials Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę urządzenia: Hermetyczny system do podciśnieniowego opróżniania mieszalnika V, część Instalacji demonstracyjnej A.S.SET SHEET – 1 sztuka, w ramach Projektu Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET., dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez AMRA TECHNOLOGY S.C. ARTUR ĆWINK, MICHAŁ BIAŁY).

By admin, ago