A.S.SET Sheet są półfabrykatami (arkuszami) składającymi się z nieusieciowanej żywicy epoksydowej oraz wzmocnienia (podobnymi do tzw. pre-pregów, ale w stanie stałym). Mogą one być przechowywane
w temperaturze pokojowej. A.S.SET
Sheet nadają się do przeformowania już po nieznacznym podgrzaniu,
a następnie szybko sieciują. A.S.SET Sheet mogą być oparte o dowolne wzmocnienia tekstylne (włókniste), dzięki czemu można uzyskać bardzo szeroki wachlarz właściwości w zależności od wymagań odbiorców. Głównymi zaletami są:

  • Proste energooszczędne przetwórstwo (110°C w czasie 300 s.);
  • Znakomite właściwości mechaniczne i termiczne, zwłaszcza w porównaniu do kompozytów termoplastycznych;
  • Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej;
  • Bardzo krótki cykl wytwarzania (300 s.);
  • Łatwość obróbki (porównywalna do prasowania płyt termoplastycznych);
  • Szeroki wachlarz możliwości doboru parametrów procesu;
  • Możliwość wielokrotnego przetwarzania duroplastycznego nieusieciowanego półfabrykatu;
  • Znakomita jakość powierzchni.