A.S.SET Powder jest sproszkowaną jednokomponentową żywicą epoksydową, którą można przechowywać w temperaturze pokojowej. Jej upłynnienie następuje pod wpływem wzrostu temperatury powyżej 70°C. Następnie żywica podlega szybkiemu utwardzaniu. W przeciwieństwie do innych szybko sieciujących systemów A.S.SET Powder jest produkowany na bazie bardzo szerokiego spektrum żywic epoksydowych. 

W związku z tym produkty oparte na bazie A.S.SET Powder charakteryzują się szerokim wachlarzem właściwości mechanicznych, termicznych oraz fizycznych, dopasowanych do wymogów klientów.

A.S.SET Powder:

  • Bardzo prosty i krótki proces utwardzania;
  • Szeroki wachlarz dostępnych żywic;
  • Możliwość magazynowania w temperaturze pokojowej;
  • Możliwość stosowania dodatków uniepalniających;
  • Możliwość stosowania modyfikatorów;
  • Brak problemów z przemieszczaniem się włókien w trakcie procesu produkcji;
  • Znakomita jakość powierzchni.